Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

W naszym przedszkolu prowadzimy bezpłatne zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Z potrzebnej terapii mogą również korzystać dzieci, które na co dzień nie są naszymi Przedszkolakami. Zajęcia WWR są organizowane dla wszystkich dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, których rodzice wyrażą chęć uczestnictwa w zajęciach poprzez złożenie stosownych dokumentów.

W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oferujemy następujące zajęcia:

- terapię behawioralną

- terapię psychologiczno-pedagogiczną

- terapię logopedyczną

- fizjoterapię (rehabilitację ruchową)

- sensoplastykę

- trening umiejętności społecznych

- terapię ręki

 

Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, które posiadają

Opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).

Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 668 772 259.