Kilka słów o naszej pracy

Terapia behawioralna jest wiodącą formą terapii dzieci stosowaną w naszym przedszkolu. Jest ona również zalecana przez różne organizacje rządowe w Europie i Stanach Zjednoczonych, między innymi przez National Research Council, New York State Department of Health.

W swojej pracy z dziećmi i rodzicami stosujemy systemowe podejście uwzględniające łączenie wiedzy i doświadczenia rodziców, nauczycieli mających kontakt z dzieckiem oraz wszystkich specjalistów, które zdecydowanie ułatwia dzieciom ze spektrum autyzmu odnalezienie się w codziennym życiu. Celem oddziaływań terapeutycznych jest tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych uwzględniających jak najlepsze funkcjonowanie dziecka w każdym środowisku.

Efektywna terapia wymaga od nas stosowania również metod wspierających, które wykorzystujemy dodatkowo pod kątem kształtowania umiejętności dzieci, a są to między innymi:

 • Metoda Weroniki Sherborne
 • Wybrane techniki C. Freineta
 • MDS - Metoda Dobrego Startu
 • Dogoterapia
 • Logopedia
 • Logorytmika
 • Fizjoterapia
 • Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna
 • Metoda symultaniczno- sekwencyjna
 • Sensoplastyka
 • TUS
 • Terapia ręki
 • Terapia pedagogiczna
 • Stymulacja polisensoryczna (wielozmysłowe poznawanie świata)
 • VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii

Nasze Przedszkole jest miejscem, w którym rodzice mogą uzyskać rzetelne informacje na temat autyzmu, odpowiednich oddziaływań terapeutycznych, a także skorzystać z konsultacji ze specjalistami. Ponadto rodzice mogą również wziąć udział w przygotowanych przez nas warsztatach i szkoleniach.