NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBENIE TEGO, CO KOCHASZ

Katarzyna Ciulkin

Katarzyna Ciulkin

logopeda, nauczyciel

Ukończyła studia magisterskie na  wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe, również na  wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność edukacja elementarna. Ukończyła Kurs III Stopniowy Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w Pracy z Osobami z  Zaburzeniami Rozwoju oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych.