NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBENIE TEGO, CO KOCHASZ

Monika Smólska

Monika Smólska

dyrektor d/s terapeutycznych, terapeuta behawioralny

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.Ukończyła także kurs III Stopniowy Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w Pracy z Osobami z Zaburzeniami Rozwoju oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych,a także kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w licznych kursach oraz szkoleniach, min.: Prowadzenie dokumentacji behawioralnej, Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi. Odbyła staż z zakresu terapii behawioralnej w Warszawie oraz Gliwicach. Decyzją wspólnej Komisji powołanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej została wpisana na listę terapeutów behawioralnych.