NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBENIE TEGO, CO KOCHASZ

Monika Smólska

Monika Smólska

wicedyrektor, terapeuta behawioralny, pedagog

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.Ukończyła także kurs III Stopniowy Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w Pracy z Osobami z Zaburzeniami Rozwoju oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych,a także kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w licznych kursach oraz szkoleniach, min.: "Prowadzenie dokumentacji  terapii behawioralnej", "Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi", "Dobre pomysły na trudne zachowania", "VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii".  Odbyła staż z zakresu terapii behawioralnej  Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Krakowie, staż w Centrum Wczesnej Interwencji "Krok po Kroku" w Warszawie, staż w Centrum Terapii Behawioralnej Beata Ignaczewska w Gdańsku. Decyzją wspólnej Komisji powołanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej została wpisana na listę terapeutów behawioralnych. Ukończyła szkolenie z wykorzystania ADOS-2 w diagnostyce klinicznej.