NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBENIE TEGO, CO KOCHASZ

Magdalena Fidziukiewicz

Magdalena Fidziukiewicz

pedagog, terapeuta behawioralny

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku, kierunek – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła także kurs III Stopniowy Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w Pracy z Osobami z Zaburzeniami Rozwoju oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych, a także kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła Szkolenie Podstawowe PECS. Uczestniczyła w licznych warsztatach oraz konferencjach, min.: Trudne zachowania - pozytywne podejście , Rozpoznawanie potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się , Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi , Prowadzenie dokumentacji behawioralnej , Rozwijanie umiejętności kluczowych dla funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi w grupie rówieśniczej , Praca z osobą przejawiająca trudne zachowania , Tworzenie środowiska terapeutycznego, VB-MAPP. Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem oraz Autyzm- drogi do sukcesu. Odbyła staż z zakresu terapii behawioralnej w Warszawie, Gliwicach, a także w Krakowie. Decyzją wspólnej Komisji powołanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej została wpisana na listę terapeutów behawioralnych.