NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBENIE TEGO, CO KOCHASZ

Karolina Zielińska

Karolina Zielińska

pedagog

Pedagog. Ukończyła Uniwersytet w Białymstoku studia jednolite magisterskie spec.pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe- Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach oraz konferencjach, min.: Fundacja Prodeste- Diagnoza i terapia stymulacyjna zmysłów Carla Delacato I i II stopień; Fundacja Synapsis, Program Badabada- Diagnozowanie małych dzieci w kierunku autyzmu; Fundacja Pomoc Autyzm- Dziecko z zaburzeniami rozwoju w przedszkolu; Trening Umiejętności Społecznych; Fundacja Scolar- TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym; Fundacja Scolar- Moje dziecko jest "nie"grzeczne; Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej; Polskie Stowarzyszenie Dysleksji- Metoda Dobrego Startu prof.M.Bogdanowicz sesja praktyczna; Komlogo- KORP- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziecka; Uczenie przez zmysły.Terapia przez ruch, zabawy wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami rozwoju; Grupowe terapię dla osób z ASD.