NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBENIE TEGO, CO KOCHASZ

Elżbieta  Jakimiuk

Elżbieta Jakimiuk

nauczyciel

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku, kierunek pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a także kurs III Stopniowy Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w Pracy z Osobami z Zaburzeniami Rozwoju oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczni w Autystycznych oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła warsztat I stopnia, Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne . Uczestniczyła w licznych kursach oraz konferencjach, min.: Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dziecka z trudnościami w porozumiewaniu się , Rozpoznawanie potrzeb uczni w ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się , Dobre pomysły na trudne zachowania , Trening umiejętności społecznych , VB-MAPP, behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem.