NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBIENIE TEGO, CO KOCHASZ

Rafał Kawa

Rafał Kawa

superwizor, psycholog

Od ponad 10 lat zajmuje się wspieraniem dzieci z autyzmem i ich rodzin. Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, zainteresowania badawcze: funkcjonowanie poznawcze i społeczne osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz poznawcze i behawioralne metody wspierania ich rozwoju. Jest autorem publikacji na temat aktywności eksploracyjnej dzieci z autyzmem, nasilenia objawów autyzmu u wysokofunkcjonujących kobiet i mężczyzn z ASD oraz rozwijania umiejętności społecznych i umiejętności komunikowania się osób z tym zaburzeniem. Jest certyfikowanym analitykiem zachowania (Board Certified Behavior Analyst - BCBA) oraz superwizorem Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Jest członkiem Association for Behavior Analysis.