NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBENIE TEGO, CO KOCHASZ

Marta Wróblewska

Marta Wróblewska

logopeda, nauczyciel

Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, logopeda. Ukończyła studia magisterskie na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe, również na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność edukacja elementarna. Absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Kurs III Stopniowy: Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w Pracy z Osobami z Zaburzeniami Rozwoju oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych. Brała udział w szkoleniu dotyczącym zajęć grupowych o charakterze treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. Uczestniczyła w licznych szkoleniach oraz konferencjach, min.: VB-MAPP, behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem, Podstawy metodyki i organizacji pracy w przedszkolu, Zajęcia grupowe o charakterze treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,na różnych poziomach funkcjonowania,  Metoda Dobrego Startu część praktyczna. W trakcie studiów z zakresu neurologopedii.