NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBENIE TEGO, CO KOCHASZ

Rafał Skotnicki

Rafał Skotnicki

pedagog, terapeuta behawioralny

Pedagog specjalny, terapeuta behawioralny, nauczyciel mianowany, od 2005 roku pracuje z osobami z zaburzeniami rozwoju, odbył staż w Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po kroku” w Warszawie. Ukończył pedagogikę specjalną na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (specjalizacja: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie) oraz studia podyplomowe „Stosowana analiza zachowania. Przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. W 2012 roku decyzją wspólnej komisji powołanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej został wpisany na listę terapeutów behawioralnych.

Ukończył III stopniowe szkolenie „Stosowana analiza zachowania: metody pracy z dziećmi z autyzmem”, kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych oraz inne liczne warsztaty, kursy i szkolenia dotyczące pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju, m. in.: „Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dziecka z trudnościami w porozumiewaniu się”, „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – praca nad zachowaniami trudnymi”, „Od dźwięków do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”, „Szkolenie podstawowe PECS”, „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – samodzielność, umiejętności społeczne, zabawa, komunikacja”, „Zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe u dzieci i młodzieży współwystępujące z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego”, „Jak rozwijać komunikację u osób ze spektrum autyzmu (z uwzględnieniem teorii umysłu)”. Prelegent na konferencji „Mówisz? Mówię! Obchody Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Porozumiewania się (AAC) 2015” z prezentacją pod tytułem „PECS jako efektywna metoda uczenia reakcji mandowych” oraz uczestnik licznych sympozjów i konferencji dotyczących pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju, m. in.: „IX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB: Zaburzenia rozwoju z perspektywy analizy zachowania i psychiatrii dziecięcej”, „Autyzm – od nauki do praktyki”, „I Międzynarodowa konferencja szkoleniowo-naukowa: Praktyka dla autyzmu”, „XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowym PTPB: Kliniczny kontekst analizy zachowania – trzy fale terapii behawioralnej”, „Dobre pomysły na trudne zachowania”, „Stosowana analiza zachowania w badaniach i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu”, „Autyzm dziecięcy – zaburzenie interdyscyplinarne”, "VB-MAPP, behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem".