NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBIENIE TEGO, CO KOCHASZ

Ewa Karolczuk

Ewa Karolczuk

dyrektor, terapeuta behawioralny, pedagog, logopeda

Pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny. Od 2009 roku organ założycielski oraz prowadzący przedszkole. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku, kierunek – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych na  Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Kurs III Stopniowy: Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w Pracy z Osobami z Zaburzeniami Rozwoju oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Decyzją wspólnej Komisji powołanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej została wpisana na listę terapeutów behawioralnych, nr licencji 100/T/2012  (https://www.terapeutabehawioralny.pl/specjalisci/2). Ukończyła kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Uczestniczyła w licznych konferencjach, kursach oraz szkoleniach, min.: "Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i  edukacji dziecka z trudnościami w porozumiewaniu się", "Metoda Dyna-Lingua M.S. w terapii dzieci z autyzmem", "Autyzm. Interakcje - porozumienie - dialog", "Stosowana Analiza Zachowania - oparte na  dowodach i efektywne podejście do terapii osób z zaburzeniami rozwoju", "Zachowania trudne u dzieci i osób dorosłych z perspektywy psychologii behawioralnej i psychiatrii", "Jeśli nie zespół Aspergera, to co?", "Jak rozwijać komunikację u osób ze spektrum autyzmu?", "VB-MAPP, behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem". Ukończyła szkolenie z wykorzystania ADOS-2 w diagnostyce klinicznej. Wpisana na polską listę specjalistów, którzy odbyli szkolenia poświęcone wystandaryzowanemu narzędziu ADOS-2 do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (http://szkoleniaados2.pl/diagnosci).