NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBENIE TEGO, CO KOCHASZ

Ewa Karolczuk

Ewa Karolczuk

dyrektor, logopeda, terapeuta behawioralny

Pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny. Organ założycielski oraz prowadzący przedszkole. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku, kierunek – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych na  Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Kurs III Stopniowy: Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w Pracy z Osobami z Zaburzeniami Rozwoju oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Decyzją wspólnej Komisji powołanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej została wpisana na listę terapeutów behawioralnych. Ukończyła kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Uczestniczyła w licznych konferencjach, kursach oraz szkoleniach, min.: "Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i  edukacji dziecka z trudnościami w porozumiewaniu się", "Metoda Dyna-Lingua M.S. w terapii dzieci z autyzmem", "Autyzm. Interakcje - porozumienie - dialog", "Stosowana Analiza Zachowania - oparte na  dowodach i efektywne podejście do terapii osób z zaburzeniami rozwoju", "Zachowania trudne u dzieci i osób dorosłych z perspektywy psychologii behawioralnej i psychiatrii", "Jeśli nie zespół Aspergera, to co?", "Jak rozwijać komunikację u osób ze spektrum autyzmu?", "VB-MAPP, behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem".