NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBENIE TEGO, CO KOCHASZ

Ewa Kornacka

Ewa Kornacka

nauczyciel

Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Ukończyła studia magisterskie na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku specjalność - pedagog. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku.Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach min.:  Metoda Dobrego Startu część praktyczna. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu".