NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBENIE TEGO, CO KOCHASZ

Ewa Kornacka

Ewa Kornacka

nauczyciel

Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Ukończyła studia magisterskie na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku specjalność - pedagog. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku.