NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBENIE TEGO, CO KOCHASZ

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

psycholog, terapeuta behawioralny

Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim specjalność psychologia kliniczna, osobowości, psychoterapii i zdrowia oraz studia podyplomowe Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim oraz Stosowaną Analizę Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zdobyła kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Ukończyła kurs z zakresu oligofrenopedagogiki oraz Szkolenie Podstawowe PECS. Bierze udział w licznych konferencjach, kursach oraz szkoleniach, min.: "Mam prawo do… Karta Praw Osób z Autyzmem", "Zachowania trudne u dzieci i osób dorosłych z perspektywy psychologii behawioralnej i psychiatrii",  "Jeśli nie zespół Aspergera, to co?", "VB - MAPP, Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem",  "Podstawa programowa wychowania przedszkolnego,a jej realizacja zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym", "General English upper", "Efektywna ewaluacja w praktyce".  Decyzją wspólnej Komisji powołanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej została wpisana na listę terapeutów behawioralnych.