NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBENIE TEGO, CO KOCHASZ

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

psycholog, terapeuta behawioralny

Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim specjalność psychologia kliniczna, osobowości, psychoterapii i zdrowia oraz studia podyplomowe Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim oraz Stosowaną Analizę Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zdobyła kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Decyzją wspólnej Komisji powołanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej została wpisana na listę terapeutów behawioralnych. Ukończyła kurs z zakresu oligofrenopedagogiki oraz Szkolenie Podstawowe PECS. Bierze udział w licznych konferencjach, kursach oraz szkoleniach, min.: Mam prawo do… Karta Praw Os b z Autyzmem, Zachowania trudne u dzieci i os b dorosłych z perspektywy psychologii behawioralnej i psychiatrii, Jeśli nie zespół Aspergera, to co?, Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem oraz wielu innych.