SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zapisy do naszego przedszkola trwają przez cały rok szkolny

O PRZYJĘCIU DZIECKA DO NASZEJ PLACÓWKI DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Aby zgłosić dziecko do naszej placówki, należy pobrać oraz wypełnić kartę zgłoszenia. Wypełnioną kartę oraz ksero orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć w sekretariacie placówki.
Karta zgłoszenia dziecka

W przedszkolu realizowane są także BEZPŁATNE zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Aby zgłosić dziecko na ten rodzaj zajęć, należy wypełnić wniosek o realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Wypełniony wniosek oraz skan opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju (wydany przez poradnię publiczną) można przesłać mailem lub złożyć  w sekretariacie placówki.
Wniosek wczesne wspomaganie

Aby zgłosić dziecko do naszej placówki, można również  wypełnić formularz dostępny poniżej oraz dołączyć skan orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Formularz zgłoszeniowy

Dane dziecka
Dane rodziców/opiekunów dziecka

OPIEKUN 1

OPIEKUN 2

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Załączniki do zgłoszenia

np. skan dokumnetów dziecka, orzeczenia itp.

* Wszystkie pola muszą zostać wypełnione.