STOSOWANA ANALIZA ZACHOWANIA

Rodzicom dzieci z autyzmem oferowanych jest obecnie bardzo wiele różnorodnych form terapeutycznych. Niestety, skuteczność wielu z tych terapii nie została do dziś dowiedziona naukowo. Informują o tym raporty Narodowego Centrum Autyzmu (National Autism Center) opublikowane w 2009r. oraz w 2015r. w Stanach Zjednoczonych.

www.nationalautismcenter.org/n…

Skuteczność i efektywność STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA została naukowo potwierdzona przez Narodowe Centrum Autyzmu (National Autism Center). Terapia behawioralna jako wiodąca forma terapii dzieci z autyzmem jest zalecana przez różne organizacje rządowe w Europie i Stanach Zjednoczonych, między innymi przez National Research Council, New York State Department of Health.

Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania porównujące skuteczność terapii behawioralnej terapii eklektycznej u dzieci w wieku przedszkolnym z diagnozą autyzmu. Ich wyniki wyraźnie pokazują, że  stosowanie jednorodnego i intensywnego programu behawioralnego przynosi lepsze efekty niż stosowanie wielu podejść terapeutycznych.

Dlatego też wszystkie zajęcia odbywające się w naszym przedszkolu (zajęcia indywidualne i grupowe, zajęcia z logopedą oraz inne oddziaływania wspomagające rozwój dzieci) prowadzone są według zasad STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA.