NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBIENIE TEGO, CO KOCHASZ

Magdalena Fidziukiewicz

Magdalena Fidziukiewicz

pedagog, terapeuta behawioralny

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku, kierunek – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania:przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła także kurs III Stopniowy Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w Pracy z Osobami z Zaburzeniami Rozwoju oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych, a także kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła Szkolenie Podstawowe PECS. Uczestniczyła w licznych warsztatach oraz konferencjach, m.in: Trudne zachowania - pozytywne podejście, Rozpoznawanie potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, Prowadzenie dokumentacji behawioralnej, Rozwijanie umiejętności kluczowych dla funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi w grupie rówieśniczej, Praca z osobą przejawiająca trudne zachowania, Tworzenie środowiska terapeutycznego, VB-MAPP. Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem, VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, Autyzm - drogi do sukcesu, Metoda Dobrego Startu część praktyczna, Odbyła staż z zakresu terapii behawioralnej w Centrum Wczesnej Interwencji "Krok po Kroku" w Warszawie, staż w Centrum Terapii Behawioralnej Beata Ignaczewska w Gdańsku, a także staż w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym   Nr 4 w Krakowie. Decyzją wspólnej Komisji powołanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej została wpisana na listę terapeutów behawioralnych.