NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBIENIE TEGO, CO KOCHASZ

Joanna  Gołko

Joanna Gołko

nauczyciel

Pedagog, nauczyciel. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła studia licencjackie kierunek: pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną oraz magisterskie, kierunek: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Uczestniczyła w licznych kursach oraz szkoleniach, m.in: „Diagnoza i terapia autyzmu”,„Jeśli chodzi o mnie…”– szkolenie zorganizowane w ramach projektu Dobre praktyki w terapii autyzmu, „Odimienna metoda nauki czytania I.Majchrzak”, „Pobawmy się wspólnie.Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym”, „Moje dziecko jest(nie)grzeczne”,„Biblioterapia – pomocna moc słów”, „Zabawa kolorami – wybrane techniki C. Freineta”, Ukończyła studia podyplomowe „Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu”.