NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBIENIE TEGO, CO KOCHASZ

Bogumił Roszczenko

Bogumił Roszczenko

pedagog

Pedagog, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył liczne kursy i szkolenia przygotowujące do pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, m.in.: "Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży", "Szkoła mediacji rodzinnych", "Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania", "Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia i ich rodzinami. Depresje dzieci i młodzieży", "Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci", "Praca z dzieckiem z FAS i ze spectrum FAS", "Studium Reintegracji Społecznej i metod psychokorekcyjnych", "Racjonalna terapia zachowania", "Trening Skutecznego Rodzica” metodą dr Thomasa Gordona, "Tworzenie i realizacja indywidualnych planów pracy z dzieckiem", "Mediacja w placówkach opiekuńczo-wychowawczych", "Wzmacnianie pozytywne jako najważniejsza umiejętność w pracy nad efektywnym uczeniem i zachowaniem" i inne. Trener zastępowania agresji oraz mediator rodzinny. Ukończył kurs Terapia behawioralna w teorii i praktyce: 3-modułowy kurs bazowy”. W trakcie - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne.