NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBIENIE TEGO, CO KOCHASZ

Justyna Milanowska

Justyna Milanowska

neurologopeda

Neurologopeda, pedagog, nauczyciel mianowany. Ukończyła Kurs III Stopniowy: Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w Pracy z Osobami z Zaburzeniami Rozwoju oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych. Uczestniczyła w licznych konferencjach, kursach, warsztatach oraz szkoleniach, m.in.: „Terapia zaburzeń komunikacji u dziecka z autyzmem w ujęciu stosowanej analizy zachowania”, „Mam prawo do… Karta Praw Osób z Autyzmem” , „Stymulowanie uwagi i umiejętności komunikowania się u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”,  „Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi”, „VB-MAPP Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem”, „Mówisz? Mówię! Obchody Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Porozumiewania się (AAC) 2015”, „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej. cz. 1.”, „Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych według metody dr Swietłany Masgutowej stopień I”, „Uczeń zdolny i potrzebujący specjalnego wsparcia”, „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – przykłady dobrych praktyk”, „Metoda Dobrego Startu w edukacji przedszkolnej”, „System Carla Orffa w edukacji przedszkolnej”, „Logorytmika – ruch słuch słowo”,  „Planowanie i organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów z trudnościami w uczeniu się”, „Planowanie i organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych regulacji prawnych”, „Diagnoza – jak poznać kompetencje ucznia i monitorować jego rozwój w kluczowych obszarach”, „Wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt w województwie podlaskim”, „Kreatywne warsztaty logopedyczne”. Realizator programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców".