NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBIENIE TEGO, CO KOCHASZ

Magdalena Karman

Magdalena Karman

nauczyciel

Pedagog, nauczyciel. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła studia licencjackie - specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, oraz magisterskie - specjalność opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła również studia podyplomowe kierunek:"Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu" Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach m.in.: Metoda Dobrego Startu część praktyczna,Trening Umiejętności Społecznych - ujęcie całościowe, Pobawmy się wspólnie -Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, Moje dziecko jest (nie)grzeczne, Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.