NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBIENIE TEGO, CO KOCHASZ

Anna Tyborowska

Anna Tyborowska

logopeda, nauczyciel

Pedagog, logopeda - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku, kierunek pedagogika opiekuńczo- wychowawcza oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Kurs przygotowania pedagogicznego, specjalność pedagogika przedszkolna oraz Kurs III Stopniowy: Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w Pracy z Osobami z Zaburzeniami Rozwoju oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych. W trakcie studiów z zakresu logopedii. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach min.: Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, Metoda Dobrego Startu część praktyczna.