NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBIENIE TEGO, CO KOCHASZ

Ewa Kornacka

Ewa Kornacka

nauczyciel

Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Ukończyła studia magisterskie na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku specjalność - pedagog. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku oraz studia podyplomowych na kierunku "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu" Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach min.: Metoda Dobrego Startu część praktyczna, Trening Umiejętności Społecznych- ujęcie całościowe,Wychowanie przez sztukę, Pobawmy się wspólnie. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, Moje dziecko jest (nie)grzeczne, Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.