NAJWIĘKSZE BOGACTWO, TO ROBIENIE TEGO, CO KOCHASZ

Aleksandra Łapińska

Aleksandra Łapińska

nauczyciel

Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Ukończyła studia magisterskie na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku oraz Stosowanej Analizy Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła Kurs III Stopniowy: Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w Pracy z Osobami z Zaburzeniami Rozwoju oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych. Ukończyła liczne kursy oraz szkolenia,min.: Metoda Dobrego Startu część praktyczna.