WSZYSCY NIBY ROBIMY TO SAMO...

RÓŻNICA POLEGA NA TYM, JAK TO ROBIMY :-)

Przyjazny Domek to miejsce terapii i edukacji stworzone z myślą o dzieciach ze spektrum autyzmu i ich rodzinach. Przyjazny Domek to miejsce, w którym zespół twórczych i doświadczonych specjalistów stwarza doskonałe warunki do wspierania rozwoju dziecka. Działamy od 2009 roku.

Rozpoczęliśmy działalność jesienią 2009r. jako Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Od początku wiodąca metoda w naszej pracy była stosowana analiza zachowania. W 2011 r. przekształciliśmy się w  Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Przyjazny Domek . Ze względu na duże zainteresowanie naszą ofertą oraz w celu stworzenia jak najbardziej optymalnych warunków do pracy oraz nauki, w 2014 r. podjęliśmy decyzję o rozbudowie placówki. Od lutego 2015 r. w placówce odbywają się również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jako pierwsza i jedyna placówka w regionie oferujemy terapię i edukację dzieci z autyzmem opartą na założeniach stosowanej analizy zachowania . Wszystkie zajęcia odbywające się w przedszkolu, czyli zajęcia indywidualne i grupowe, zajęcia z logopedą oraz inne oddziaływania wspomagające rozwój dzieci, prowadzone są według zasad stosowanej analizy zachowania. Metody wykorzystywane podczas pracy z naszymi podopiecznymi, takie jak: metoda Knillów, elementy kręgu polisensorycznego, logorytmika, PECS mają charakter wspomagający. Nasze zajęcia są skoordynowane i tworzą całościowy plan terapii dla każdego podopiecznego. Od momentu powstania placówki chcemy świadczyć naszym podopiecznym usługi najwyższej jakości. Z tego też względu praca naszych terapeutów jest systematycznie poddawana zewnętrznej superwizji dokonywanej przez analityków zachowania wpisanych na listę superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej i Behavior Analysis Certification Board (BCBA). Do chwili obecnej jesteśmy jedyną placówką w regionie, która w ten sposób dba o jakość pracy swoich terapeutów.