Dziękujemy, pamiętamy!  Nasze Przedszkolaki wzięły udział w akcji "BohaterON" i wybrały się na pocztę, aby wysłać wypisane przez siebie kartki Bohaterom, którzy walczyli w obronie naszego kraju.