Dominik od rana realizuje zadania przesłane przez swoje panie.