Samodzielność w grupie Żuczki to priorytet. Damianek samodzielnie przygotowuje śniadanie.