Szymon oraz Oluś dzielnie pracują w domu wspólnie z rodzicami. Dobra robota Zuchy.