Blog

Polska Licencja Terapeuty Behawioralnego

| autor:

Polska Licencja Terapeuty Behawioralnego
W Polsce brak jest regulacji systemowych, które obejmowałyby takie dziedziny jak terapia czy psychoterapia. W efekcie tego terapeutą lub psychoterapeutą może w praktyce zostać każdy i jedynie zdrowy rozsądek klienta może go uchronić przed trafieniem na osobę niekompetentną.

Taki bałagan prawny skutkuje tym, że również „terapeutą behawioralnym” mogą nazywać się osoby, którym daleko do znajomości zasad teoretycznych w pracy metodami stosowanej analizy zachowania oraz które nie mają wystarczających umiejętności praktycznych by samodzielnie prowadzić zajęcia terapeutyczne. Sytuacja ta powoduje znaczące zróżnicowanie w jakości prowadzonej terapii i jest w związku z tym problematyczna dla klientów, którzy mogą czuć się zagubieni chcąc skorzystać z usług świadczonych przez terapeutów.

Mająca nieco inne przyczyny acz podobna w skutkach sytuacja doprowadziła w Stanach Zjednoczonych do powstania BACB – organizacji zajmującej się certyfikacją osób pracujących w dziedzinie stosowanej analizy zachowania. „Polską” odpowiedzią na zaistniałą sytuację była inicjatywa osób skupionych w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej, którzy powołali do życia Polską Licencję Terapeuty Behawioralnego (PLTB).

Celem Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego jest stworzenie standardów promujących prowadzenie etycznej i efektywnej terapii behawioralnej. Stworzony system ma się charakteryzować najwyższą jakością pracy a jego priorytetem jest dobro klientów czyli osób korzystających z terapii behawioralnej. Aby uzyskać licencję należy między innymi zdobyć odpowiednią wiedzę teoretyczną oraz prezentować wysoki poziom umiejętności praktycznych potwierdzony przez superwizora. Polska Licencja Terapeuty Behawioralnego przyznawana jest na okres pięciu lat, po którym to czasie następuje ewaluacja.

Dzięki PLTB klienci zainteresowani stosowaną analizą zachowania (terapią behawioralną) mają możliwość szybszej i sprawniejszej oceny kompetencji osób świadczących usługi terapeutyczne w omawianym zakresie. Ewaluacja po pięciu latach od uzyskania licencji wymusza stałe podnoszenie kwalifikacji a co za tym idzie również stałe podnoszenie poziomu pracy.

Polska Licencja Terapeuty Behawioralnego jest niewątpliwie przydatnym narzędziem do oceny kompetencji terapeutów behawioralnych przyznać jednak trzeba, że nie została powszechnie uznana przez środowisko osób pracujących w dziedzinie stosowanej analizy zachowania. Tak więc poza systemem PLTB również funkcjonują osoby świadczące bardzo wysoki poziom usług terapeutycznych (np. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku) co niewątpliwie nie ułatwia klientom wyboru konkretnego terapeuty.