aktualności

Żłobek czas start !

| autor:

Żłobek czas start !
Czas zacząć !


Już wszystkie pomieszczenia są w pełni wyposażone i oddane do użytku, czekamy aż wypełnią się śmiechem i gwarem naszych MILUSIŃSKICH.

A to wszystko dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, które otrzymaliśmy na realizację projektu „Żłobek Przyjazny Domek - utworzenie żłobka z 24 miejscami opieki nad dziećmi do lat 3 w Białymstoku” nr WND - RPPD.02.02.00-20-0199/20 w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ruszamy już niebawem i zapraszamy na wspólną przygodę razem z nami!!!