aktualności

Żłobek Przyjazny Domek - Oferta pracy

| autor:

Żłobek Przyjazny Domek - Oferta pracy
Żłobek Przyjazny Domek poszukuje osoby na stanowisko opiekunki dziecięcej

OFERTA PRACY

Żłobek Przyjazny Domek poszukuje osoby na stanowisko opiekunki dziecięcej

Poszukujemy opiekunki do dzieci do lat 3 do Żłobka „Przyjazny Domek” mieszczącego się przy ul. Baśniowej 1A lok. 1 w Białymstoku.

Zatrudnimy osobę odpowiedzialną, energiczną, kreatywną, cierpliwą i empatyczną w kontakcie z dziećmi.

Wymagania:

 • kwalifikacje: opiekun/opiekunka w żłobku zgodne z wymogami ustawowymi, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w  wieku do lat 3 – tylko i wyłącznie wykwalifikowany opiekun,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach,
 • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych - opcjonalnie,
 • aktualne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy - mile widziane,
 • dodatkowym atutem będzie kreatywność, odpowiedzialność i  zaangażowanie, wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji, otwartość i  gotowość do uczenia się. Mile widziane osoby ze zdolnościami plastycznymi lub artystycznymi, umiejętność gry na  instrumencie lub znajomość języków obcych.

Zakres obowiązków:

 • czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem dzieci,
 • wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych,
 • tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju,
 • organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w żłobku,
 • współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka,
 • realizowanie zasad i czynności wynikających ze  statutu żłobka,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dzieci w żłobku,
 • dbanie o porządek.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • pracę w nowoczesnej, doskonale wyposażonej placówce,
 • pakiet szkoleń wdrażających i  podnoszących kompetencje,
 • możliwość prowadzenia autorskich zajęć rozwojowych z dziećmi.

Praca zmianowa w godzinach funkcjonowania placówki 6:30 - 16:30

Praca od 1 sierpnia 2021r.

Wymagane dokumenty

Życiorys (CV)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych przez kandydata danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz o zapoznaniu się z informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują na mocy powyższego Rozporządzenia.

Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (dokumenty wymagane po zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną).

Dodatkowe informacje: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wysyłać na adres mailowy sekretariat@przyjaznydomek.com.pl z dopiskiem „Nabór na stanowisko Opiekunki dziecięcej” do dnia 07.07.2021r. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Zapraszamy do kontaktu także położne i pielęgniarki 

Oferta Pracy - Żłobek Przyjazny Domek