aktualności

Żłobek Przyjazny Domek - Rekrutacja

| autor:

Żłobek Przyjazny Domek - Rekrutacja
Rekrutację czas zacząć !


Termin rekrutacji: 1.06.2021r. – 30.06.2021r.

Planowany okres bieżącej działalności: 1.08.2021r. – 31.03.2023r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja związana z rekrutacją dostępna jest również w siedzibie żłobka, ul. Baśniowa 1A lok. 1 w Białymstoku oraz w Biurze Projektu, ul. Przyjazna 39 w Białymstoku. 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można wysłać pocztą na adres ulica Przyjazn 39, 15-666 Białystok lub dostarczyć osobiście do siedziby żłobka, ul. Baśniowa 1A lok. 1 w Białymstoku oraz do Biura Projektu, ul. Przyjazna 39 w Białymstoku. 

Dokumenty rekrutacyjne: 

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

Oświadczenie - rodzina wielodzietna

Oświadczenie - samotne wychowanie dziecka

Oświadczenie - sytuacja finansowa

Oświadczenie o niepełnosprawności dziecka

Oświadczenie o niepełnosprawności rodzica

Oświadczenie pracujący oboje rodzice

Przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o miejscu zamieszkania lub pracy lub nauki

Zaświadczenie od pracodawcy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie